Sponsorzy

Sympatyków Turnieju oraz potencjalnych sponsorów zapraszamy do współpracy. W zamian za wsparcie proponujemy reklamę w postaci: umieszczenie logo sponsora na plakatach i zaproszeniach, ekspozycje banerów firmowych podczas turnieju w widocznych miejscach hali sportowej, umieszczenie nazwy i logo sponsora na banerach internetowych, jak i na plakatach elektronicznych wysyłanych do patronów medialnych, Informacja o udzielonym wsparciu wraz z logo Firmy na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.
Copyright ©2019 Turniej Charytatywny, All Rights Reserved.